Välkommen till Dalkullornas Begravningsbyrå

När man mister en nära anhörig eller kär vän, är det oftast en av de tyngsta upplevelserna man är med om i livet, tiden stannar...

Man ställs inför en helt ovan situation där frågorna är många och man vet inte vad man måste göra omgående eller vad man kan vänta med.

Vi finns här med vår omsorg och kunskap, för att stötta och hjälpa Er med att planera och arrangera det personliga avskedet ni önskar. 

Dalkullorna
Irene och Elin